Návrh wireframov

Pripravíme vám drôtený model tzv. Wireframy pre novo vznikajúci projekt či pre redesign existujúceho. Pomocou niečo si spoločne zjednotíme predstavu o následnom designe a budeme mať reálny základ z akého bude design vychádzať. Typicky pripravujeme wireframe pri obsahovo unikátnych projektoch, ktoré sú často veľmi odlišné od štandardných e-shopov. Cena od 1300 Kč za hodinu.

Dopyt

* Povinné pole.

Ďalšie ponuky inzerenta