Překlady (EN, DE, PL, RU)

Nabízím překlady z/do českého, anglického a německého jazyka. Popř. z jazyka polského nebo ruského.
Jsem absolventkou vysokoškolského studia překladatelsrví a tlumočnictví s německým jazykem jako jazykem rodným a angličtinou a ruštinou jako jazyky cizími.
V případě odborných textů se cena odvíjí od náročnosti textu.

Dopyt

* Povinné pole.