Překlady s rodilými mluvčími do všech evropských jazyků

Pokud plánujete rozšířit své podnikání do zahraničí, prvním krokem by měl překlad vaší webstránky a nabízených produktů, či služeb v souladu s optimalizací pro vyhledávače v dané zemi.

Pouze strojový překlad přes online nástroje nestačí, vaše lokalizace obsahu musí být také přizpůsobena místní kultuře a zvyklostem. Online překlady nejsou gramaticky správné, což v konečném výsledku sníží kvalitu vaší webstránky a její pozice ve vyhledávačích.

Naším primárním cílem je kvalita, proto každý překladatelský projekt řeší profesionální a zkušený překladatel, který se specializuje na příslušnou oblast a jehož mateřským jazykem je cílový jazyk.

Dopyt

* Povinné pole.