Umiestnenie článku v médiách

Plánovanie

Na základe požiadaviek a cieľov vyberieme spoločne s klientom najvhodnejší typ komunikácie.

Príprava

Vytvorím kompletné podklady pre kampaň, či už po obsahovej alebo grafickej stránke.

Spustenie

Pripravené podklady umiestnime do médií, prípadne spustíme v rámci kampaní.

Nadviazanie

Spoločne s klientom prejdem ďalšie možnosti, ako nadviazať na existujúcu kampaň a znásobiť jej efekt a dosah.

Dopyt

* Povinné pole.