SEO správa

V rámci mesačnej správy vykonávam pravidelné kontroly a konkrétne kroky optimalizácie za účelom zvýšenia výkonu v organickom vyhľadávaní. Pokiaľ nezačneme spoluprácu vypracovaním analýzy kľúčových slov a detailnou SEO analýzou (odporúčam začať), spravidla začínam analýzou aktuálneho stavu a crawlom celého webu.

Po vyhodnotení pripravím konkrétne kroky a celkovú stratégiu. Do stratégie zohľadňujem všetky SEO faktory (on-page, off-page, technické prvky a linkbuilding). Zmeny v administrácii spravidla vykonávam osobne.

Pre SEO správu využívam nasledujúce nástroje:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Collabim
  • Ahrefs
  • Screaming Frog
  • Marketing Miner


Za hodinu odvedenej práce si účtujem 800 Kč.

Dopyt

* Povinné pole.