Analýza kľúčových slov

Pri analýze kľúčových slov zhromažďujem datataset kľúčových slov, ktorý následne očistím, klasifikujem a triedim. Na konci vzíde analýza kľúčových slov, do ktorej sú zarhnuté long-taily pre blog, vylúčené kľúčové slová, prioritné kľúčové slová alebo porovnanie kľúčových slov s konkurenciou. V analýze kľúčových slov sú spracované vysvetlivky, aby sa vo vypracovanom súbore vyznal každý. V prípade rozšíreného stromu kategórií a podkategórií si šetrím čas scrapovaním.

Na analýzu kľúčových slov využívam nasledujúce nástroje:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Collabim
  • Ahrefs
  • Screaming Frog
  • Marketing Miner


Za hodinu odvedenej práce si účtujem 800 Kč.

Dopyt

* Povinné pole.