Detailná SEO analýza

Z mojej detailnej SEO analýzy sa dozviete kde je protostor na zlepšenie a na čo sa prednostne zamerať. Začiatok SEO analýzy venujem základným dôležitým prvkom ako je optimalizácia crawl budgetu cez robots.txt, nastavenie správnych direktív pre indexáciu konkrétnych URL alebo kontrolu sitemap.

V ďalšej časti sa venujem on-page faktorom ako sú meta titulky a popisky, vrátane ich vzorových príkladov ako k ich optimalizácii pristupovať. Príde aj na nadpisovú štruktúru, popisy kategórií alebo napríklad samotný blog.

V poslednej časti sa venujem technickému SEO, kde prídu na rad kompresie, lazy loadings, štruktúrované dáta alebo napríklad web page speed testovanie s presahom do zdrojového kódu a JavaScript knižníc.

Komplexnú a detailnú SEO analýzu uzatváram off-page sekcií kde analyzujem odkazový profil a stav linkbuildingu domény.

 

V SEO analýze je oveľa viac sekcií, ktoré sú vždy vysvetlené s príkladmi pre pochopenie každého z nás. Výstupom analýzy je zhrnutie a SEO checklist úloh a priorít, ktoré môžete ihneď uchopiť a efektívne optimalizovať web.

Pre SEO analýzu využívam nasledujúce nástroje:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Collabim
  • Ahrefs
  • Screaming Frog
  • Marketing Miner


Za hodinu odvedenej práce si účtujem 800 Kč.

Dopyt

* Povinné pole.

Ďalšie ponuky inzerenta