Reklama na Facebooku a Instagramu

Jak dosáhnout většího dosahu u zveřejněných příspěvků a konverzí? 

Algoritmy Facebooku a Instagramu jsou čím dá více propracovanější a nutí firmy, aby své příspěvky sponzorovaly, jinak je organicky ukáží čím dál menšímu publiku. 

U každého příspěvku existuje tlačítko "Propagovat", které nabádá k rychlému a jednoduchému nastavení reklamy a "obejítí" sofistikované cílené nastvení přes Business Manager, který je ke správě reklamy určený. 

Kliknutí na tlačítko "propagovat" má velmi omezené funkce a zejména cílení a reklama je tímto postupem velmi nákladná a neefektivní (necílená).

 

Možnosti spolupráce:

  • Zaškolení v tvorbě reklamy
  • Pravidelná správa a vyhodnocování

 

Dopyt

* Povinné pole.