Grafický návrh e-shopu

Navrhujeme responzívne webdesign na mieru či podľa Vami vybranej šablóny. Kladieme dôraz na emócie, tak aby každý užívateľ pocítil grafickú esenciu, ktorá korešponduje s klientovou značkou. Zásadná je konzistencia a to na všetkých úrovniach. Čiže na to, aby užívateľ dostal rovnaký zážitok na každej stránke e-shopu. Definujeme grafický štýl podľa potrieb a požiadaviek klienta. Súčasťou služby je úvodný dizajn analýza, rešerše a samotný dizajn. Výstupom je kompletný grafický návrh bez implementácie.

Dopyt

* Povinné pole.

Ďalšie ponuky inzerenta