Semafor expanzie

Komplexná strategická analýza pre viaceré trhy.  Podrobne preskúmame konkurenciu, prostredie, trh, cenové úrovne alebo dokonca preferované spôsoby platby a porovnáme ich s plánovanými cieľmi. Nevýhodou je však časová náročnosť, pretože je zdĺhavé zhromažďovať podrobné kvalitné údaje o viacerých krajinách.

Dopyt

* Povinné pole.