Tvorba názvu produktu či společnosti

Dobrý název prodává. Pomohu vám vytvořit vhodný název pro váš produkt či společnost, který bude reflektovat hlavní pilíře pro úspěšné fungování v marketingové komunikaci a bude splňovat parametry:

1) odlišitelnost od konkurence

2) optimální délka názvu společnosti

3) adekvátnost pro předmět podnikání

4) zapamatovatelnost a dobrá vyslovitelnost

5) registrovatelnost

6) vhodnost pro brandingové a marketingové účely

Dopyt

* Povinné pole.