Migracia e-shopu z iného systému na UPgates

Migrácia e-shopu je náročný proces, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie a vykonanie. Jedným z najkritickejších krokov je zabespečiť funkčné presmerovanie URL adres aby nedošlo k poklesu vo vyhľadávaní. Ďalej tu patrí presun dať z pôvodnej na updates. To zahŕňa produkty, zákaznícke účty, históriu nákupov a ďalšie relevantné informácie. Tento krok si vyžaduje starostlivú kontrolu a prípadné konverzie formátov, aby sa zabezpečila správna integrita dať.

Nový e-shop pred nasadením dôkladne otestujeme, aby sa zistili a odstranili chyby a problémy. Testuje sa funkčnosť, kompatibilita s rôznymi zariadeniami a prehliadačmi, rýchlosť načítania stránok, zabezpečenie a ďalšie aspekty.

Po úspešnom spustení nového e-shopu sa monitorujú jeho výkonnosť a stabilita. V prípade potreby sa vykonávajú pravidelné aktualizácie a zabezpečovacie opatrenia na zabezpečenie optimálneho prevádzky.

Máme za sebou desiatky úspešných migrácií z akýchkoľvek platforiem

Výsledná cena sa odvyja od celkovej naročnosti migrácie, ktorá je podrobne dodaná v špecifikácii projektu.

Dopyt

* Povinné pole.