Jonáš Jurášek

Věnuji se snižování nákladů a maximalizaci návratnosti investic do PPC reklamy. Identifikuji potenciální zákazníky, kteří mají o váš produkt/službu skutečný zájem. Skrz placenou reklamu ve vyhledávačích. Vytvářím příležitosti, které vás posouvají dál.

Mám bohatou praxi, která se opírá o zkušenosti se správou více jak 100 účtů. Od nejmenších po středně velké weby. Spravuji PPC reklamu pro B2C i B2B segment. Více informací najdete na profesní síti LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonasjurasek/

Inzeráty